Мэскеуде татар мектебi ашылды

Автор Сообщение
Аватар пользователя UM.
Сообщений: 1
С нами c 2007-05-23

Эй, мэскеуйдiн казактары!
Казак мектебi болмаса, балаларымызды неге татар тiлiне окыткызбаймыз?
создердiн 85-90 пайызы казак тiлiмен бiрдей.

www.tatschool.ru

Kош келенiз!